Our Faculty

Abhishek Kumar
A.TGT
Abhishek Kumar
A.TGT
Abhishek Srivastava
Music Teacher
Abhishek Srivastava
Music Teacher
Ajay Singh
PGT
Ajay Singh
PGT
Akhil Tripathi
PGT (Adhoc)
Akhil Tripathi
PGT (Adhoc)
Akshay Jaiswal
TGT (Adhoc)
Akshay Jaiswal
TGT (Adhoc)
Alok Panday
Music Teacher
Alok Panday
Music Teacher
Amit Kumar Dwivedi
TGT (Adhoc)
Amit Kumar Dwivedi
TGT (Adhoc)
Anamika Singh
A. TGT (Adhoc)
Anamika Singh
A. TGT (Adhoc)
Anju Tripathi
TGT
Anju Tripathi
TGT
Ankit Kumar
TGT
Ankit Kumar
TGT
Ashish Govind Rao
PGT
Ashish Govind Rao
PGT
Awadhesh Kumar
PGT
Awadhesh Kumar
PGT
Bal Ji Pandey
TGT
Bal Ji Pandey
TGT
Bhagwati Sharan Trivedi
PGT (Adhoc)
Bhagwati Sharan Trivedi
PGT (Adhoc)
Chhabi Shyam Das Mishra
C.E.H.R.C.
Chhabi Shyam Das Mishra
C.E.H.R.C.
Chitra Sen Awasthi
PGT
Chitra Sen Awasthi
PGT
Devendra Kumar Tiwari
TGT
Devendra Kumar Tiwari
TGT
Devesh Kumar Mishra
TGT (Adhoc)
Devesh Kumar Mishra
TGT (Adhoc)
Dharmendra Kumar Shukla
PGT
Dharmendra Kumar Shukla
PGT
Dharmendra Nath Trivedi
A. PGT (Adhoc)
Dharmendra Nath Trivedi
A. PGT (Adhoc)
Dilip Kumar Tiwari
TGT (Adhoc)
Dilip Kumar Tiwari
TGT (Adhoc)
Guru Nand Tiwari
TGT (Adhoc)
Guru Nand Tiwari
TGT (Adhoc)
Indra Vikram Singh
TGT
Indra Vikram Singh
TGT
Iqbal Ahmad Khan
TGT (Adhoc)
Iqbal Ahmad Khan
TGT (Adhoc)
Jagdish Prasad Mishra
TGT (Adhoc)
Jagdish Prasad Mishra
TGT (Adhoc)
Jitendra Kumar Singh
Scout Teacher
Jitendra Kumar Singh
Scout Teacher
Joan Elizabeth Nathan
Vice Principal
Joan Elizabeth Nathan
Vice Principal
Kritika Trivedi
TGT
Kritika Trivedi
TGT
Kuldeep Singh
PGT
Kuldeep Singh
PGT
Miss Sadhana Mishra
PGT
Miss Sadhana Mishra
PGT
Mohd Faizan Khan
Co-ordinator
Mohd Faizan Khan
Co-ordinator
Mohd Kamran Siddiqui
Sports Teacher
Mohd Kamran Siddiqui
Sports Teacher
Navin Chandra Mishra
TGT
Navin Chandra Mishra
TGT
Neeraj Kumar Pandey
Asst.Teacher
Neeraj Kumar Pandey
Asst.Teacher
Neha Singh
TGT
Neha Singh
TGT
Pratap Narain Mishra
PGT (Adhoc)
Pratap Narain Mishra
PGT (Adhoc)
Pushpendra Kumar Dwivedi
TGT
Pushpendra Kumar Dwivedi
TGT
Raj Mangalmani Singh
A.TGT
Raj Mangalmani Singh
A.TGT
Rakesh Awasthi
TGT
Rakesh Awasthi
TGT
Ram Dev
TGT (Adhoc)
Ram Dev
TGT (Adhoc)
Ram Kishor Yadav
PGT
Ram Kishor Yadav
PGT
Ram Milan
A.TGT
Ram Milan
A.TGT
Ram Sundar Jaiswal
PGT (Adhoc)
Ram Sundar Jaiswal
PGT (Adhoc)
Raman Singh
TGT (Adhoc)
Raman Singh
TGT (Adhoc)
Rashmi Devi
TGT
Rashmi Devi
TGT
Rashmita Trivedi
Asst.Teacher
Rashmita Trivedi
Asst.Teacher
Richa Srivastava
TGT
Richa Srivastava
TGT
Sachin Sharma
A. TGT (Adhoc)
Sachin Sharma
A. TGT (Adhoc)
Sadhana Mishra
PGT
Sadhana Mishra
PGT
Sanchita Trivedi
Dance Teacher
Sanchita Trivedi
Dance Teacher
Santosh Kumar Sharma
PGT (Adhoc)
Santosh Kumar Sharma
PGT (Adhoc)
Santosh Kumar Srivastava
Co-ordinator
Santosh Kumar Srivastava
Co-ordinator
Santosh Trivedi
Asst.Teacher (Adhoc)
Santosh Trivedi
Asst.Teacher (Adhoc)
Savita Mishra
PGT
Savita Mishra
PGT
Shaheen Khan
TGT
Shaheen Khan
TGT
Shailendra Pratap Singh
TGT
Shailendra Pratap Singh
TGT
Shashendra Srivastava
TGT (Adhoc)
Shashendra Srivastava
TGT (Adhoc)
Shashi Bindu Maurya
TGT
Shashi Bindu Maurya
TGT
Shifali Jain
TGT (Adhoc)
Shifali Jain
TGT (Adhoc)
Shiv Karan Pal
TGT
Shiv Karan Pal
TGT
Sumit Kumar Pandey
TGT
Sumit Kumar Pandey
TGT
Sumit Srivastava
Asst.Teacher (Adhoc)
Sumit Srivastava
Asst.Teacher (Adhoc)
Ved Prakash Mishra
PGT
Ved Prakash Mishra
PGT
Vimal Chandra Tiwari
TGT
Vimal Chandra Tiwari
TGT
Vinay Srivastava
PGT
Vinay Srivastava
PGT
Vinod Kumar
Asst.Teacher (Adhoc)
Vinod Kumar
Asst.Teacher (Adhoc)
Vishal Kumar
Asst.Teacher (Adhoc)
Vishal Kumar
Asst.Teacher (Adhoc)
Vivek Singh
PTI
Vivek Singh
PTI